Samsung Note7 ประกาศ official recall แล้วที่อเมริกา

samsung galaxy note 7 จากข่าว การเกิดความร้อนที่แบตเตอรี่ และระเบิดขึ้น ในมือถือ ซัมซุง galaxy note 7 smartphone เร็วๆนี้ (ในรายงานของบลูมเบิร์ค มีรายงานเกิดความร้อนผิดปกติ 92 เครื่อง 26 เครื่องระเบิด 55 เครื่องทำให้ทรัพย์สินเสียหาย) ตั้งแต่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา…