โจรใต้ป่วน เผา ระเบิดกว่า 20 จุดสามจังหวัดชายแดนใต้

เหตุรุนแรงภาคใต้ เมื่อเวลาประมาณ 24.00 น.ได้รับรายงานว่า มีการระเบิดต่อเนื่องในหลายจุด ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีการเผาเสาไฟฟ้าบริเวณหมู่ 5 บ้านกาโสด ถนนสายยะลา-เบตง จ.ยะลา มีการโรยตะปูเรือใบ และเผายางที่มูโนะ สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้น 2 ครั้งในพื้นที่สุไหงโกลก