กราบน้องหมอบอล หมอหนุ่มผู้อุทิศให้คนไข้จนชีวิตหาไม่

ได้ข่าวจาก อ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้ซึ่งผมเคารพรัก ว่า น้องหมอท่านหนึ่ง หมอบอล pakorn b. kung ซึ่งล้มป่วยลงตั้งแต่ ต้นเดือน พค. แต่ก็ยังคงทำงาน แม้จะต้องให้น้ำเกลือ จนวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นชีวิตที่อุทิศเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง ไทยเฮลท์ขอกราบในคุณงามความดีอันเป็นที่ยิ่งครับ และกราบดวงวิญญาณให้น้องสู่สรวงสวรรค์ครับ