ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ “หมอกธุมเกตุ”

ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ “หมอกธุมเกตุ” หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต