ข่าวรายวัน

ดูดวง | ตรวจสลาก | ซีรีย์เกาหลี | รถยนต์ | เลือกตั้ง2566

Tag: พันเอก ชัยเมธี ภูบดีวโรชุพันธุ์

  • ราชกิจจาฯถอดยศ พันเอก ชัยเมธี ภูบดีวโรชุพันธุ์

    ราชกิจจาฯถอดยศ พันเอก ชัยเมธี ภูบดีวโรชุพันธุ์

    โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ พันเอก ชัยเมธี ภูบดีวโรชุพันธุ์ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง ชักชวนคนไม่ดีเข้ามาสร้างความวุ่นวายในราชสำนัก จนทำให้เสื่อมเสียสถาบันฯ พระบรมราชโองการ เมื่อ 9 พค. 2566 ประกาศให้ปลด พันเอก ชัยเมธี ภูบดีวโรชุพันธุ์ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ใจความของประกาศ ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด พันเอก ชัยเมธี ภูบดีวโรชุพันธุ์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 3 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ เหตุผลของพระบรมราชโอกาสปลดข้าราชการผู้นี้ คือ “ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง…” “…กล่าวคือ มีพฤติการณ์เป็นข้าราชบริพารในพระองค์ ชักชวนบุคคลอื่นที่ไม่ดีเข้ามาหลอกลวงในราชสำนัก ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย ส่งผลให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำให้เสียหายต่อหน่วยราชการในพระองค์ กับเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และผิดต่อราชสวัสดิ์ เป็นนายทหารพ้นราชการ ประเภทที่ 2 สังกัด ส่วนราชการในพระองค์” ประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุ ประชาไท…