อัพเดตเคส โควิด 4 สค 2563

สถานการณ์ประเทศไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11:30 น.-ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย (เป็นชาวรัสเซียที่มาจากต่างประเทศ, รวมสะสม 3,321 ราย) กลับบ้านแล้ว 3,142 ราย (+0 ราย) ยังรักษาใน รพ.121 ราย เสียชีวิต 58 ราย…