แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 38

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เดี่ยวกับพระอาการประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับที่ 38

img_0766