แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวังประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วเมื่อเวลา 15.52 น.
img_0766

สำนักพระราชวังประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วเมื่อเวลา 15.52 น.

img_0835