แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวังประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วเมื่อเวลา 15.52 น.
img_0766

สำนักพระราชวังประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้วเมื่อเวลา 15.52 น.

img_0835

comment
READ  ประกาศให้วันที่ 14 ตค. นี้เป็นวันหยุดราชการ