ข่าวรายวัน

ดูดวง | ตรวจสลาก | ซีรีย์เกาหลี | รถยนต์ | เลือกตั้ง2566

การเลือกตั้งทั่วไป 2566
 • สส.แบบแบ่งเขต 400
 • สส.บัญชีรายชื่อ 100
 • ใช้ระบบหาร 100

คณะรัฐสภา = สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 + วุฒิสภา 250 (จากการแต่งตั้ง)

การลงคะแนน

ลงคะแนนระบบคู่ขนาน กาบัตรเลือกตั้งจำนวนสองใบ 1.หมายเลขประจำพรรคการเมืองในระบบบัญชีรายชื่อจะเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งประเทศ 2.หมายเลขของผู้สมัครในระบบแบ่งเขตจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขต แม้จะอยู่พรรคการเมืองเดียวกันก็ตาม

สส.ระบบบัญชีรายชื่อ

การเลือกตั้งครั้งนี้มีพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด 67 พรรค โดยหมายเลขประจำพรรคการเมืองมาจากการจับสลากจำนวน 49 หมายเลข และถัดจากนั้นเรียงลำดับตามช่วงเวลาสมัครก่อน-หลัง

เลือกตั้ง2566

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566​

จัดขึ้น หลังจากที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไทยชุดที่ 25 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยครั้งที่ 27 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งล่วงหน้า จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ข้อมูลจากสำนักงาน กกต. ระบุว่า มีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 2,350,969 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 52,287,045 คน

 • คลับฟรายแดง ครบรอบ 9 ปี รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ผ่านความทรงจำและความรู้สึก

  คลับฟรายแดง ครบรอบ 9 ปี รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ผ่านความทรงจำและความรู้สึก

  เมื่อวานนี้ใน twitter มีการจัดรำลึกถึง ครบรอบ 9 ปี รัฐประหารในประเทศไทย 22 พค. 2557 โดยการเปิดสเปซมาอภิปราย มีผู้สนใจจำนวนมาก และมีท่าน จาตุรนต์ ฉายแสง (twitter @chaturon ) ได้มาพูดคุยกับเรา No related posts.


 • ว่าที่นายก พิธา กับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

  ว่าที่นายก พิธา กับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

  ว่าที่นายก หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้สัมภาษณ์สดแบบไม่ต้องผ่านล่าม ที่ที่ทำการพรรคก้าวไกล วันนี้ ว่าที่นายก หัวหน้าพรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้สัมภาษณ์สดแบบไม่ต้องผ่านล่าม ที่ที่ทำการพรรคก้าวไกล วันนี้ Related Posts:พิธา ไปต่อไม่รอแล้ว tweetชวน Taylor swift… No related posts.


 • ก้าวไกล เพื่อไทยนำในหลายเขตของไทย

  ก้าวไกล เพื่อไทยนำในหลายเขตของไทย

  ผลการนับคะแนนเมื่อ 22.00 หลังจากผ่านไปได้ 55% 1 พรรคก้าวไกล 5,086,430 27.16% 2 พรรคเพื่อไทย 4,375,051 23.36% 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ 1,758,525 9.39% 4 พรรคภูมิใจไทย 483,731 2.58% No related posts.


ปฏิทินการเลือกตั้ง

20 มี.ค.พรฎ.ยุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้
27 มี.ค. – 13 เม.ย.วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
3 – 7 เม.ย.วันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
7 พ.ค.วันใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
14 พ.ค.วันเลือกตั้งทั่วไป
 • จำนวนสส.ในแต่ละจังหวัด

  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่พึงมีในแต่ละพื้นที่ หลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 3 มีนาคม 2566 มีดังนี้

 • นโยบายของพรรคการเมือง

  นโยบายของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ pdf จากเว็บไซต์ของ กกต. คณะกรรมการเลือกตั้ง 2566