อัพเดตเคส โควิด 4 สค 2563

สถานการณ์ประเทศไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11:30 น.
-ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย (เป็นชาวรัสเซียที่มาจากต่างประเทศ, รวมสะสม 3,321 ราย)

  • กลับบ้านแล้ว 3,142 ราย (+0 ราย)
  • ยังรักษาใน รพ.121 ราย
  • เสียชีวิต 58 ราย (+0 รายจากเมื่อวาน)

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ

Thailand situation, 4 August 2020, 11:30 A.M.

  • Total confirmed: 3,321 (+1, Russian)
  • Recovered: 3,142 (+0)
  • Active cases: 121
  • Deaths: 58 (+0)

Wear mask, hand washing, keep physical distancing