สนช.สั่งประชุมนัดพิเศษ 21.00 น.วันนี้

ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะขอนัดประชุมสนช.

ในวันนี้เป็นกรณีพิเศษ ในเวลา 21.00 น. โดยจะแจ้งระเบียบวาระให้สมาชิกทราบอีกครั้ง และขอความกรุณาสมาชิกสนช. เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษและขอให้ติดตามการแจ้งนัดหมายทุกช่องทางที่รัฐสภามีอยู่โดยเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์