สถานการณ์ โควิด 1 กุมภาพันธ์2564

สถานการณ์ โควิดระลอกใหม่ 1 กพ. 2564 ในประเทศ covid-19 report

  • ผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย
  • ผู้ป่วยยืนยันสะสม 19618 ราย
  • หายป่วย 12514 ราย
  • เสียชีวิตสะสม 77 ราย