ระยองปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 10 แห่ง ให้เรียนออนไลน์!

ระยองปิดโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก 10 แห่ง ไม่มีกำหนด ตั้งแต่พรุ่งนี้(14 กค. 2563)เป็นต้นไป ให้เรียนออนไลน์ ประกอบด้วย

  • รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
  • รร.นครระยองวิทยาคม
  • รร.เทศบาลบ้านปากคลอง
  • รร.เทศบาลวัดปากน้ำ
  • รร.วัดโขดทิมธาราม
  • รร.เทศบาลวัดลุ่ม
  • ศูนย์เด็กเล็กวัดเนินพระ
  • ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าประดู่
  • อนุบาลนานาชาติตากสิน
  • วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สืบเนื่องจาก กรณีทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อโควิด ได้มาพักในโรงแรม และมาเข้าห้างที่ จ.ระยอง