รพ.สมิติเวช แจง ไม่มีเคสโควิดตามที่ศบค.แถลง

รพ.สมิติเวช แจง ไม่มีเคสโควิดตามที่ศบค.แถลง

comment
READ  เฉพาะกิจ โควิด-19