รพ.สมิติเวช แจง ไม่มีเคสโควิดตามที่ศบค.แถลง

รพ.สมิติเวช แจง ไม่มีเคสโควิดตามที่ศบค.แถลง