รพ.ขาดทุนกว่า 70 แห่ง สธ.รับ มีปัญหาต่อเนื่อง

วันที่ 7 เมษายน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)กล่าวว่า จริงๆแล้วรพ.ในสังกัด สธ. โดยเฉพาะโรงพยายบาลศูนย์(รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) ซึ่งเป็นรพ.ขนาดใหญ่กว่า 800 แห่ง รวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชน(รพช.)ที่มีศักยภาพในการรักษาพยาบาล ที่ผ่านมาประสบปัญหาทางการเงินจริง โดยรายรับน้อยกว่ารายจ่าย

แต่ที่ผ่านมาได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งสธ. มีการประเมินทุกไตรมาสในการให้รพ.แต่ละแห่งทำบัญชีรายรับรายจ่าย รวมทั้งวางแผนการบริหารจัดการ ทั้งกรอบกำลังคน และค่าใช้จ่ายทางการเงิน ว่ามีความแตกต่างจากรพ.ลักษณะมากน้อยแค่ไหน เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็น
ผู้สื่อข่าวถามว่าประเด็นรพ.ขาดทุนขาดสภาพคล่องนั้น ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสธ.ให้ตัวเลขไม่ครบถ้วน เนื่องจากไม่ใช่แค่ 5 แห่ง แต่ในโซเชียลฯ เผยแพร่ปัญหารพ.ขาดทุนมีกว่า 100 แห่งด้วยซ้ำไป นพ.โสภณ กล่าวว่า ตัวเลขรพ.5 แห่งที่ขาดสภาพคล่องนั้นมาจากก่อนหน้านี้ที่มีการแชร์ในโซเชียลฯ ว่ามี 18 แห่ง ซึ่งใน 18 แห่งนั้นหากคำนวณทั้งหมดแล้ว โดยไม่ใช่แค่หลังหักหนี้ จะพบว่า เหลือทุนสำรองสุทธิที่ติดลบ 5 แห่งจาก 18 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น รพ.ศ รพท. อย่างไรก็ตาม แต่หากรวมทั้งหมดที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องยอมรับว่า ไม่ได้มีแค่นี้ เพราะรวมโรงพยาบาลชุมชนด้วย ซึ่งมีประมาณ 80 แห่ง แต่การขาดสภาพคล่องไม่ใช่ระดับวิกฤตสีแดง หรือระดับ 7 โดยทางสธ.ก็ไม่ได้นิ่งเฉย มีการออกมาตรการทั้งระยะสั้นระยะยาว รวมทั้งสปสช.ก็ต้องหันมาช่วยเหลือกัน ที่สำคัญต้องของบประมาณจากภาครัฐเพิ่ม เพราะงบประมาณด้านสุขภาพที่ได้รับไม่เพียงพอจริงๆ