มหาดไทย ร่อนหนังสือด่วนที่สุด เทเลคอนเฟอเรนซ์ 19 น

ด้วย มท.มีข้อราชการสำคัญที่จะชี้แจงขั้นตอนการปฎิบัติราชการต่างๆใน 19.00 น. ในวันที่ 13 ต.ค.59เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ต.ค.59 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ ขอให้จัดเตรียมการเฝ้าฟังข่าวสารสำคัญ ว่าด้วย มท. มีข้อราชการสำคัญที่จะชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติราชการต่างๆ ในเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ VDO conference และระบบ DOPA Channel ไปยังศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ จึงขอให้ ผวจ. และ นอภ.จัดเตรียมข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการถ่ายทอดด้วย โดย ปมท.จะทำหน้าที่เป็นประธานในการชี้แจงตามวันเวลาข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย