ผลตรวจคนไข้ที่ถูกส่งตัวมา รพ.ศิริราช ไม่พบเชื้อโควิด

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยหญิงไทยอายุ 31 ปี ที่ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกแห่งตรงกัน สรุปยืนยันคือไม่พบเชื้อโควิด 19

          วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีหญิงไทยอายุ 31 ปี ที่ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช นั้น  กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า ล่าสุดการตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของห้องปฏิบัติการทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   และโรงพยาบาลศิริราช  ผลตรวจตรงกันทั้ง 4 แห่ง คือผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด 19

          นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวสรุปยืนยันอีกครั้งว่า ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ผลคือไม่พบเชื้อโควิด 19  ทั้งนี้ การดำเนินงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายโรงพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาล การเฝ้าระวังสอบสวนโรค และทรัพยากรการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเชื่อถือได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422