ประกาศให้วันที่ 14 ตค. นี้เป็นวันหยุดราชการ

ประกาศมติคณะรัฐมนตรี ให้วันที่ 14 ต.ค.59 เป็นวันหยุดราชการ งดจัดงานรื่นเริง และมรหสพ เป็นเวลา 1 เดือน