ขยายผล ครอบครัวทูตติดโควิด-19 พักคอนโดมีเนียม

วันที่ 11 กค. ภายหลังจากที่มีการประกาศผู้ติดเชื้อรายใหม่ ถึง 14ราย และเป็นผู้กลับมาจากต่างประเทศทั้งหมด เมื่อวันที่ 13 กค.นี้ ทาง ศปค. โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้แถลงช่วงหนึ่ง อ้างถึง เด็กหญิงสัญชาติซูดานอายุ 9 ปี ที่ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส รักษาตัวในโรงพยาบาลขณะนี้ ที่ได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวซึ่งเป็นคณะทูต 

โดยมีไทม์ไลน์ที่อาจมีความสุ่มเสี่ยง ดังนี้

  • 7 ก.ค. 2563 มารดานำบุตรอายุ 9 ปี และครอบครัว รวม 5 คน ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในซูดาน ผลตรวจทุกคนไม่พบเชื้อ
  • 10 ก.ค. 2563 ทั้งครอบครัวเดินทางถึงประเทศไทย คัดกรองไม่มีอาการ แต่เมื่อเก็บตัวอย่างพบเชื้อโควิด-19 ในบุตรอายุ 9 ปี จากนั้นบิดานำบุตรเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน กทม. ตรวจซ้ำอีกครั้งพบเชื้อโควิด-19 เช่นเดิม แต่นำครอบครัวที่เหลือกักกันในที่พำนักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใน กทม.
  • 11 ก.ค. 2563 แพทย์ตรวจพบปอดอักเสบ จึงส่งต่อเด็ก 9 ปี มารักษาต่อที่โรงพยาบาลรัฐ

.นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวต่อไปว่า มีการพูดคุยประเด็นนี้ในที่ประชุม ศบค. ว่าเข้ามาอย่างไร ซึ่งรายนี้เข้ามาในไทยเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 12 ในข้อ (3) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาตตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว ซึ่งการเดินทางเข้ามาต้องอยู่ในสถานทูตที่ถือเป็นการกักกันสำหรับองค์กร (Organizational Quarantine) ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่กลับพาครอบครัวไปพักที่คอนโดมิเนียม

มาตรการที่ยังไม่รัดกุม อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไปอีกไม่รู้จบได้