เปิดราคาและรุ่นรถคันแรกรับนโยบายคืนภาษี


มาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตรถยนต์คันแรก (ภาษาราชการ) ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ไฟเขียวอนุมัติการคืนภาษีรถคันแรกตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรียบร้อยแล้วโดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554-วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรถที่เข้าเกณฑ์ไม่เกิน 1500ซีซีและราคาไม่เกิน 1000000บาท (รถเก๋ง) ดังนี้
สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินการในโครงการดังกล่าว มีดังนี้
1.เป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน2554 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2555
2.เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคัน
3.เป็นรถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถกระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Double Cab)
4.เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
5.คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคัน
6.ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
7.ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
8.การคืนเงินจะคืนเมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว (เริ่มจ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป)
——————————-
แนวทางการดำเนินงาน
1.ผู้ซื้อรถยนต์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2555 ต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
-หนังสือยินยอมสละสิทธิการโอนภายใน 5 ปี
-สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
-สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)

2.กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิการโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ

3.กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบและบันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ลงในคอมพิวเตอร์และในสมุดคู่มือการจดทะเบียน

4.กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดส่งหนังสือรับรองการครอบครองรถยนต์คันแรก และสำเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

5.กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไป
————————————————–
รถที่เข้าเกณฑ์มีดังนี้
นิสสัน มาร์ช เครื่อง1,200ซีซี เกียร์ธรรมดา และออโต(CVT) ราคา 375,000-537,000บาท
ฮอนด้า บริโอ้ เครื่อง 1200ซีซี เกียรธรรมดาและออโต้ ราคา 399,900-508,500 บาท
ฮอนด้า ซิตี้ เครื่อง 1500ซีซี ราคาอยู่ระหว่าง574,000-644,000บาท
ฮอนด้า ฟรีด รุ่นต่ำสุด เครื่อง 1500ซีซี ราคา894,000-914,000บาท
มาสด้า 2 เครื่องยนต์1,500 ซีซี ราคาอยู่ระหว่าง535,000-690,000บาท
โตโยต้า อแวนซา เครื่องยนต์เบนซิน1,500ซีซี ราคา579,000-704,000บาท
โตโยต้า วีออส เครื่องยนต์1,500ซีซี ราคา574,000-714,000บาท
โตโยต้า ยาริส เครื่องยนต์1,500ซีซี ราคา539,000-714,000บาท
ฟอร์ด เฟียซต้า เครื่องยนต์ 1,400 ซีซี
เชฟโรเล็ต อาวีโอ เครื่อง1,400 ซีซี ราคาอยู่ระหว่าง555,000-658,000บาท

รถกระบะ ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ไม่เกิน 1000000 เช่น อิซูสุ มิตซูบิชิ โตโยต้า

Bookmark us

Filed Under: featuredข่าววิทยาการIT

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.