ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.ปัตตานี 2554(ไม่เป็นทางการ)


Last Update by EGA: July 3, 2011, 6:19 pm

นับคะแนนไปแล้ว 80.92 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 422,241 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 318,472 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9,983 บัตร
บัตรเสีย 25,526 บัตร

เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1 นาย อดิลัน อาลีอิสเฮาะ
3,216 คะแนน
หมายเลข 7 นาย อดินันท์ สาและ
369 คะแนน
หมายเลข 10 นาย อันวาร์ สาและ
24,787 คะแนน
หมายเลข 16 นาย อรุณ เบ็ญจลักษณ์
19,939 คะแนน
หมายเลข 21 นาย มูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์
1,548 คะแนน
หมายเลข 26 นาย สนิท นาแว
13,220 คะแนน
หมายเลข 34 นาย แวอุเซ็ง แวอาลี
108 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1 นาย ศรัทธา แวอาลี
2,786 คะแนน
หมายเลข 7 นาย มูฮำมัด หะยีแวฮามะ
1,636 คะแนน
หมายเลข 10 นาย อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
37,264 คะแนน
หมายเลข 12 นาย ถวัลย์ศักดิ์ ประสิทธิ์นุ้ย
82 คะแนน
หมายเลข 16 นาย ทวิท สิงห์ปลอด
1,830 คะแนน
หมายเลข 19 นาย เติม แก้วละเอียด
180 คะแนน
หมายเลข 26 นาย มูฮำมัดอารีฟีน จะปะกิยา
19,837 คะแนน
หมายเลข 34 นาย สายัณห์ พรหมดำ
152 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3
หมายเลข 1 นาย สมมารถ เจ๊ะนา
2,567 คะแนน
หมายเลข 7 นาย อาลี มะนูปา
272 คะแนน
หมายเลข 10 นาย อับดุลรามัน มะยูโซะ
17,278 คะแนน
หมายเลข 16 นาย นิมุคตาร์ วาบา
20,905 คะแนน
หมายเลข 26 นาย อนุมัติ ซูสารอ
22,880 คะแนน
หมายเลข 34 นาย ปรีชา จันทร
28 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4
หมายเลข 1 นาย สุดิน ภูยุทธานนท์
2,019 คะแนน
หมายเลข 2 พันตำรวจโท เจ๊ะอิสมาแอ เจ๊ะโมง
438 คะแนน
หมายเลข 7 นาย รุสดี แวบือซา
948 คะแนน
หมายเลข 8 นาย มะดารี มาแจ
46 คะแนน
หมายเลข 10 นาย ซาตา อาแวกือจิ
16,033 คะแนน
หมายเลข 16 นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์
17,158 คะแนน
หมายเลข 21 นาย ฮัมกา การี
269 คะแนน
หมายเลข 26 นาย มุข สุไลมาน
15,936 คะแนน
หมายเลข 34 นาย มูหามัด หะยีหามะ
59 คะแนน

Bookmark us

Filed Under: ผลคะแนนการเลือกตั้งสส.2554

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.