ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.สตูล 2554(ไม่เป็นทางการ)


Last Update by EGA: July 3, 2011, 6:16 pm

นับคะแนนไปแล้ว 80.17 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 204,659 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 159,255 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,691 บัตร
บัตรเสีย 11,485 บัตร

เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1 นาย มูนีร์สมูฮัมหมัด ใบกาเด็ม
5,293 คะแนน
หมายเลข 2 นาย วัฒน มุขวัลย์
211 คะแนน
หมายเลข 7 นาย ฟาดิล มาลินี
848 คะแนน
หมายเลข 10 นาย อสิ มะหะมัดยังกี
17,989 คะแนน
หมายเลข 16 นาย ฬัม คงสุวัฒนะ
2,447 คะแนน
หมายเลข 21 นาย ธานินทร์ ใจสมุทร
26,127 คะแนน
หมายเลข 26 นาย ซอลีฮีน อิสมาแอล
4,785 คะแนน
หมายเลข 34 นาย รอฮีม กาสา
68 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2
หมายเลข 1 นาย ฟารูก พีรูซอะลี
16,213 คะแนน
หมายเลข 2 นาย อานันทธ์สิทธิบูลย์ หยังสู
647 คะแนน
หมายเลข 10 นาย ฮอซาลี ม่าเหร็ม
39,911 คะแนน
หมายเลข 26 นาย วิภัชภณ สุธากุล
6,467 คะแนน

Bookmark us

Filed Under: ผลคะแนนการเลือกตั้งสส.2554

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.