ผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.ระนอง 2554(ไม่เป็นทางการ)


Last Update by EGA: July 3, 2011, 6:30 pm

นับคะแนนไปแล้ว 80.09 %
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 119,630 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 75,063 คน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5,467 บัตร
บัตรเสีย 6,160 บัตร

เขตเลือกตั้งที่ เขต 1
หมายเลข 1 นาย โชติ ทองแสงแก้ว
5,908 คะแนน
หมายเลข 2 นาย คณิน ลิ้มสุวรรณ
995 คะแนน
หมายเลข 10 นาย วิรัช ร่มเย็น
48,128 คะแนน
หมายเลข 26 นาย อติคม ธนบัตร
7,170 คะแนน
หมายเลข 34 นาย บัลลังก์ อนุภักดิ์
40 คะแนน

Bookmark us

Filed Under: ผลคะแนนการเลือกตั้งสส.2554

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.