คลิปวีดีโอต้านการรับน้อง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.)


กรณีมีการเผยแพร่คลิปต่อต้านการรับน้องที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อให้เกิดการถกเถียงและเผยแพร่ต่อๆ กันอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย ล่าสุด (7 มิ.ย.54) ยุทธนา ลุนสำโรง นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนิสิตที่ร่วมตัวกันทำกิจกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า ภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้น เป็นเหตุการณ์ช่วงค่ำของวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเรียกว่าเป็นวันพิสูจน์รุ่น (ยอมรับเป็นรุ่นน้อง) มมส. หลังจากจากมีการรับน้องทั้งมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.54 โดยน้องปีหนึ่งทุกคณะจะต้องมาร่วมกิจกรรมเชียร์ ด้วยการขู่ว่าไม่มาจะไม่ได้รุ่น